REFERENCIE A SPOLUPRÁCA

Psychológia šťastia  – môj aktuálne najväčší projekt týkajúci sa rozvoja šťastia spokojnosti v práci a osobnom živote. Publikujem články, robím prednášky a diskusie o zvládaní stresu a zvyšovaní životnej spokojnosti a prežívaní šťastia. Viac si pozrite priamo na stránke.


Svet zdravia

Svet Zdravia  – v celej sieti nemocníc trénujem lekárov aj sestry v zručnostiach pre konštruktívne zvládanie záťažových situácií v komunikácii s pacientmi a príbuznými. Vďaka vyše 10-ročným skúsenostiam so stovkami lekárov rôznych zameraní a publikácii Budem k vám úprimný viem spájať teóriu aj každodennú prax ako konštruktívne komunikovať v emocionálne a časovo náročných situáciách.


Future Medical Leaders Academy – okrem lekárov v praxi je zmysluplné trénovať aj študentov medicíny. Skvelým projektom je práve táto akadémia. Medici tu zažívajú stretnutia, školenia aj mentoring s rôznymi expertmi v oblasti medicíny. Podieľam sa na komunikačných tréningoch – učím medikov ako zvládať komunikačne náročné situácie, ktoré ich v praxi čakajú.


Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer, AZET, United Classifieds – tréningy pre redakcie, manažérske tréningy v komunikácii, vedení ľudí a riešení konfliktov, tréningy podnecovania skupinovej kreativity, prezentačné zručnosti, vedenie porád a facilitácia, poskytovanie konštruktívneho feedbacku, hodnotenie ľudí a workshopy pre hľadanie nových riešení.


Práca s tímami špecialistov, ktorí majú za úlohu presadzovať interné zmeny v technických riešeniach, postupoch. Tréningy sú orientované na zvládanie záťažových situácií pri oznamovaní zmien, zvládaní odporu a podobne.


Referencie:

FIRMY
Naši tréneri pracovali s manažérmi všetkých úrovní, vedúcimi projektov a oddelení, obchodníkmi aj špecialistami z:

Financie– 1. Stavebná sporiteľňa, VÚB, Allianz SP, GE Multiservis a GE Auto, Tatraleasing, Profireal, ČSOB, Allianz – Slovenská poisťovňa, Slovenská sporitelňa
IT Business – Cleverlance, Siemens SK a CZ, HT-Computers, ANF DATA CZ, CSC, Spordat, AT&T, Microsoft CZ, Slovanet…
Farmácia a medicína – Svet Zdravia, GSK, Roche, Pfizer, onkologickí lekári, imunológovia z RÚVZ, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Priemysel, výroba – Delta Electronics, Volkswagen, Jacobs Suchard, Pepsi Cola, Danone, Nestlé, Power 1, VSŽ, Johnson Controls, Ford Getrag, Lega-Inox CZ, Heineken Slovensko…
Telekomunikácie – Telekom, Poštová banka,…
Energetický priemysel – SPP, Moravské naftové doly, Slovnaft, Nafta a.s,…
Médiá – Ringier SK a CZ, AZET, United Classifieds, RTVS, TREND Holding, Kuul TV…
Vzdelávacie a personálne agentúry – Manpower, Česká cesta, Project Outdoor, Štúdio zážitku…
Doprava a cestovanie – ŽSR, ZSSK Cargo, CKM Travel 2000, ARC Mikulov CZ
Iné – Tesco, Agentúra Focus, Danakta,…


NEZISKOVÝ SEKTOR
Pracovali sme s učiteľmi, deťmi, teenagermi, študentmi, pracovníkmi s deťmi a mládežou, pedagógmi a riaditeľmi škôl, Rómami, mladými lídrami, občianskymi aktivistami, terapeutmi a psychológmi, terénnymi a sociálnymi pracovníkmi, s manažérmi a pracovníkmi neziskových organizácií.

ICDI – International Child Development Iniciatives (Holandsko), Civil Society Development Foundation (Rumunsko), Free and Democratic Bulgaria Foundation (Bulharsko), PDCS, Nadácia pre deti Slovenska, Nadace Via (CZ), Slovenský skauting, Úsmev ako Dar, Peace Corps Slovakia, UNICEF, Truc Sphérique Stanica Žilina-Záriečie), Bona Fide (Tabačka Košice), SAIA, Štúdio zážitku Outward Bound Slovakia, Občianske OKO, Inštitút pre verejné otázky (IVO), Informační centrum neziskových organizací (ICN CZ), Rada mládeže Slovenska, Inforoma, AIESEC, Person-Centered Institute-Ister, Minority Rights Group Slovakia (MRG – Nadácia občan a demokracia), Young Women Leadership Institute, Proti prúdu – Nota Bene, CDFE (ČR), Nadácia otvorenej spoločnosti, OSF SK aj CZ, Nadácia pre občiansku spoločnosť (NOS), Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA), Nadácia F.A.Hayeka, Asociácia podnikateľov Slovenska, Plusko, UNDP, AISIS…


VEREJNÁ SPRÁVA A ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
Naši tréneri pracovali so zamestnancami a riadiacimi pracovníkmi týchto štátnych alebo samosprávnych organizácií:

Úrad pre verejné obstarávanie, Ministerstvo obrany SR, Odbor detí a mládeže Ministerstva školstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v SR, Úrad vlády – Rada vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny, poslanci a starostovia miestnych samospráv po celom Slovensku, Národní institut detí a mládeže MŠMT (NIDM ČR), Centrá voľného času a Domy detí a mládeže (Ivančice, Liberec, Praha, Brno, Osek, Bílina, Duchcov…), Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Bratislave a Hlohovci, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NAPRMSP), Národná diaľničná spoločnosť, Detský domov POHODA Centrum sociálnej pomoci pre deti


ŠKOLSTVO
Naši tréneri učili študentov a pedagógov na základných, stredných a vysokých školách.

VŠ – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave, Katedra psychológie na univerzite Brašov – Rumunsko, Rada vysokých škôl v SR…

ZŠ a SŠ – Bratislava, Pezinok, Levice, Nové Zámky, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Trenčín, Varín, Tatranská alternatívna škola Poprad, Súkromné gymnázium Poprad…