O nás Naše poslanie

Naše poslanie sa v našej práci pretavuje cez viac ako 20 ročné skúsenosti do tréningových, facilitačných a koučingových služieb. Máme skúsenosti s prácou ľudí z firemného, neziskového aj štátneho sektoru. Banky, výrobné spoločnosti, mediálne spoločnosti, školy, nemocnice a ďalšie organizácie využívajú naše služby pri zlepšovaní fungovaní tímov a profesionálnej komunikácie s klientmi.

Rozvíjame, skvalitňujeme a profesionalizujeme komunikačné zručnosti a prístup. Všade, kde potrebujete jednať s inými ľuďmi, profesionálne aj ľudsky. Riadiť ich, predať služby alebo produkt, vyjednávať, učiť, presviedčať alebo zvládať emocionálne náročné komunikačné situácie.

Našimi vďačnými klientmi sú profesionáli, ktorých poslanie je prepojené s efektívnym a intenzívnym kontaktom s druhými ľuďmi sú – manažéri, obchodníci, učitelia, lekári, ľudia poskytujúci služby od bánk po školy, od výroby po medicínu.

Našimi službami podporujeme:

  • ĽAHŠIE dosahovanie pracovných cieľov,
  • LEPŠIE vzťahy aj výkony,
  • RADOSTNEJŠIE a ZMYSLUPLNEJŠIE prežívanie práce,
  • ÚSPEŠNEJŠIE jednanie v tímoch aj s klientmi. 

Aby vaši ľudia boli vo forme.

Naše poslanie – aby vaši ľudia boli vo forme.

To sa darí vtedy:

  • Keď vnímajú zmysel svojej práce a majú z nej aj uspokojenie,
  • Keď sú v psychickej aj fyzickej kondícii.
  • Keď majú zručnosti zvládať štandardné aj záťažové situácie vznikajúce pri jednaní s ľuďmi.
  • Keď im práca prináša uspokojenie a radosť rovnako ako ich klientom, s ktorými sú v každodennom kontakte.

Naše školenia, tréningy, workshopy a teambuildingy spájajú tréning komunikačných techník s rozvojom ľudského prístupu v komunikácii. Spájajú učenie s prehlbovaním dôležitého uvedomenia – že kvalitná ľudská komunikácia prináša do práce, vzťahov a života radosť a zmysluplnosť.

Náš prístup

Učenie a profesionálny rozvoj je zábavná a príjemná činnosť, preto naše služby poskytujeme tak, aby sme spojili užitočné s príjemným, zábavu s učením, rast s nadšením.

Všetky aktivity realizujeme podľa potrieb zadávateľov a účastníkov. Vieme sa flexibilne prispôsobovať a zároveň sa držať cieľa aj dohodnutej témy. Používame široké spektrum metód, ktoré robia učenie zaujímavým a efektívnym.

Diskusie, nácvik zručností, individuálne či skupinové koučovanie, videotréning, nácvikové hry, simulácie, hranie rolí, tímové súťaživé a spolupracujúce aktivity in-door alebo out-door.

Pracujeme interaktívne.
Riadime učenie tak, aby hlavnú aktivitu vykonávali učiaci sa – vtedy je učenie zaujímavé, spojené s praxou a realitou učiacich sa. Teória má zmysel, ak je jasne prepojiteľná s aktuálnou alebo budúcou praxou učiacich sa.

Sme profesionáli vlastným tréningom, celoživotným vzdelávaním sa aj praxou. Zároveň sme neformálni a účastníci tréningov sú naši partneri v učení. 

Táto kombinácia umožňuje učiacim otvoriť sa učeniu a v bezpečnej atmosfére pracovať na svojich silných stránkach a získať podporu vo svojich slabých stránkach.