Projekt šťastia – recenzia knihy

Gretchen Rubin – Projekt šťastia, Tatran, 2010

Poznámky z knihy – časť vecí sa týka života celkovo, časť práce a časť rodinného, partnerského života.

 

 

 

 

 

 

 

Prežívanie, správanie a práca s pocitmi smerujúce k šťastiu

 • Cítime sa podľa toho ako sa správame – cítime sa podľa toho ako sami ovplyvňujeme seba a okolie, a ako reagujeme na podnety zvonka. Môžeme na okolie reagovať tak, ako sa mi chceme, keď si to vopred predsavzáme (podivné slovo).
 • Fake it till you make it – správaj sa ako chceš, cíť ako sa chceš cítiť. Najprv zámerne a potom to príde samo.
 • Partneri preberajú svoje nálady – maj takú náladu akú chceš, aby mal tvoj partner.
 •  Cíť sa v súlade so sebou – tak, ako by si chcel. Feel right.
 • Aby si bol šťastný rozoznávaj zlé, dobré a správne pocity. Správne sú tie, ktoré v danej situácii cítiť chceš, aby si bol so sebou spokojný.
 • Šťastní ľudia podávajú väčší výkon. Sami od seba.
 • 4 štádiá užívania šťastia – 1. Snívaj, plánuj, očakávaj. – 2. Vychutnávaj realizáciu. – 3. Vyslov, čo prežívaš – 4. Spomínaj, ako si si to užil.
 • Je dôležité v dobrých časoch porozumieť a pamätať si, čo človeku prináša potešenie, pokoj a šťastie. Aby sa v ťažkých časoch na to vedel zamerať.
 • Ak chceš dobrú náladu, rýmuj všetko odzadu. Rob si srandu, vtipkuj, pospevuj si, buď veselý. Bezdôvodne.
 • Môžeš si vybrať, čo budeš robiť. Môžeš si vybrať, čo budeš robiť rád.
 • Pomáhaj druhým myslieť veľkoryso, ambicióznejšie, optimistickejšie. Pomáhaj druhým cítiť sa dobre.
 • Buď zhovievavý a veľkorysý – máme tendenciu považovať správanie druhých za odraz ich povahy a zabúdame na okolnosti, v ktorých tak konajú. Opačne je to pri nás samých. Špeciálne, ak sa jedná o nevhodné, negatívne správanie.
 • Neklebeť – hovor o druhých v dobrom.
 • Predsavzatie a jeho dodržanie prináša pocity šťastia, lebo zvyšuje pocit kontroly nad vlastným životom.
 • Duchovne žijúci ľudia (znamená, čo?) sú šťastnejší, žijú dlhšie, sú zdravší, lepšie zvládajú stres.
 • Zapisuj si za každý deň niečo pozitívne a niečo, na čo si chceš spomínať.
 • Prejavuj vďaku za to, čo máš.
 • Medituj – vypĺňaj prázdne chvíle (napríklad čakanie) uvažovaním o danej chvíli, o užívaní danej chvíle. Aj vtedy žiješ a to je krása.
 • Cíť a správaj sa šťastne, nakazíš druhých. Buď šťastný tým, že robíš druhých šťastných a budeš šťastný.
 • Rob, čo máš rád.
 • Šťastie = pocit, že teraz môžem zomrieť.
 • Šťastie = Som zahĺbený do niečoho, čo ma baví a nehľadím na čas. (flow)
 • Šťastie = Pracujem na niečom, kde môžem ukázať, čo už viem a ešte sa sám pri tom aj niečo nové naučím.
 • Šťastie = Cítim sa dobre, spokojný.
 • Šťastie = Prežívam vášeň, skúsenosť a zdieľam ju s niekým.
 • Neponáhľaj sa. Rob jednu vec a sústreď sa na ňu.

 

Konflikty a ich uspokojujúce riešenie

 • Prestaň frflať, prehliadaj drobnosti, čo ti vadia.
 • Jednu kritiku vyváž 5 oceneniami.
 • Hádaj sa férovo –uznaj aj pohľad druhej strany.
 • Nezaťažuj svojím rozčuľovaním iných – hnev si nechaj pre seba, upokoj sa a potom reaguj v kľude.
 • Rob láskyplné prejavy.
 • Rešpektuj pocity druhých. S názormi polemizuj s rešpektom. Nesúhlas pokorne.
 • Deprimovaní ľudia majú rovnako ako iní aj pozitívne zážitky, len si na ne nevedia spomenúť.

Ocenenie vnútri a zvonka prinášajúce šťastie

 • Nečakaj pochvalu ani odmenu za to, čo si urobil, sám ju však dávaj ostatným.
 • Nečakaj odmenu ani pochvalu – nehľaď na to, čo dostaneš späť.
 • Staraj sa o pozitívne zážitky pre seba aj rodinu.
 • Oceňuj aj drobnosti, samozrejmosti.
 • Je ťažšie niečo prijať, než tým pohrdnúť.
 • Kritickí ľudia sú vnímaní ako väčší odborníci. (ale menej ich majú radi)

Ciele a predsavzatia prinášajúce šťastie

 • Udržuj si vo veciach poriadok – nielen, že sa v nich vyznáš, ale zosilňuje to pocit, že máš veci pod kontrolou. Poriadok vo vlastných veciach prináša uspokojenie. Minútové upratovanie – uprac si, čo stihneš za 10 minút.
 • Maj svoju cestu a vydaj sa po nej.
 • Venuj sa jednej veci a dotiahni ju do konca.
 • Miluj, čo robíš – nadchni sa, ponor sa, sústreď sa. Mysli len na to, čo robíš, ako to chceš vyriešiť, zvládnuť, zlepšiť, užiť si to.
 • Ak si stanovíš cieľ, užívaj si vzrušenie z jeho dosahovania, to ako sa k nemu blížiš. Lebo keď cieľ dosiahneš, uspokojenie je krátke. Ale dosahovanie je dlhé a to si teda užiješ viac. Užívaj dosahovanie cieľov. Cieľom piesne nie je jej koniec, ale jej spievanie. Užívaj daný okamih.
 • Dokonalosť je často prekážkou k dobrému.
 • Optimalista chce zo všetkých možností tu najlepšiu. Pragmatikovi stačí tá dobrá a funkčná. Optimalisti bývajú nespokojnejší než Pragmatici, lebo trávia veľa času voľbami, výberom, hľadaním a rozhodovaním v množstve možností.
 • Cieľ sa dosahuje – predsavzatie dodržiava.

Oddych verzus práca

 • Viac cvič – venuj sa priebežne pohybu, fyzickej námahe. Rozcvičuj sa pre ohybnosť, pracuj a hýb sa, aby si sa namáhal, a cítil únavu z pohybu, ktorý je príjemnejší ako únava zo stresu, či divokého dňa plného rôznorodých úloh a konfliktov.
 • Choď včas spať – nenaťahuj večer. Odlož si veci na ráno.
 • Zdriemni si cez deň – pospi si aj cez deň, po obede alebo keď je kľud a príde na teba chuť zdriemnuť si. Polež si.
 • Choď na prechádzky – len tak sa prejdi sám alebo s niekým.
 • Čo robíš každý deň je dôležitejšie než to, čo robíš občas.
 • Dosiahneš všetko, čo sa dá zmerať.

Partnerský a rodinný život

 • Venuj druhému svoj čas.
 • Tráv nejaký čas aj osamote.
 • Choďte do postele naraz, spolu.
 • Užívaj si chvíle s deťmi, lebo sú to vždy tie posledné. Rastú rýchlo.
 • Netúž byť dospelý, a neboj sa detinskosti.
 • Maj priateľov a stretávaj sa s nimi. Viac priateľov prináša potešenie, rozprávaj s nimi, pracuj s nimi, tráv s nimi čas. Budeš žiť dlhšie a spokojnejšie.
 • Nemaj veľa vecí. Veľa vecí nevieme mať radi. Vyber si pár vecí a maj ich rád.
 • Maj to, čo potrebuješ – ostatné preč.
 • Dobročinnosť podmieňuje zvýšený príjem.

——————————————————–

Jeden z najdôležitejších vecí, čo dávajú životu zmysel je poznávanie a budovanie seba samého – poznávanie a zlepšovanie svojej povahy.

Scroll to Top