emócie v konfliktoch

Emócie v konfliktoch – úvod

Zhrnutie pre tých, čo nepotrebujú veľa

V spore, či prejavovať alebo neprejavovať emócie v konfliktoch sa ľudia delia na dve približne rovnaké skupiny.

Je niekoľko závažných a pravdivých argumentov prečo si ľudia myslia, že neprejavovať emócie je dobré – napríklad, že emócie ovplyvňujú úsudok, odvádzajú od podstaty sporu a narobia škodu vo vzťahoch.

Je aj niekoľko závažných argumentov prečo emócie v konfliktoch prejavovať – umožňujú rýchlejšie a presnejšie porozumenie, ľudia sú čitateľnejší a viac im dôverujeme, keď vidíme, že aj prežívajú to, čo prejavujú navonok…

Keď chceme emócie v konfliktoch analyzovať, odporúčam sa na ne pozerať cez niekoľko parametrov emócií – intenzitu vnútorného prežívania emócií, intenzitu ich prejavovania navonok, formu akou ich prejavujeme, polaritu emócií (či kladné alebo záporné) a to kam emócie smerujeme.

Keď chceme s emóciami pracovať, je dobré rozumieť, že emócie plnia viaceré funkcie – pomáhajú okamžite vyhodnocovať ohrozenie, burcujú organizmus k akcii, ovplyvňujú naše správanie v ohrození…

S emóciami v konfliktoch sa dá dobre pracovať – priamo počas konfliktov a aj pri príprave na riešenie konfliktu.

Jedna z pomôcok ako pracovať s emóciami je postavená na uvedomení si s čím emócie súvisia. Emócie súvisia s vyhodnocovaním situácie, s našimi potrebami, s vnímaním vnútorných a vonkajších podnetov. Ak budeme ovplyvňovať vyhodnocovanie, spôsob ako vnímame podnety a uvedomovanie si svojich potrieb, dokážeme ovplyvniť aj aké emócie budeme cítiť.

Druhý pohľad na regulovanie či ovládanie emócií ide cez iný model rozmýšľania. A to ten, že telo, myslenie, emócie a správanie sú jeden celok. Ak v tomto celku, ktorý je vzájomne neoddeliteľne navzájom prepojený, ovplyvníme jednu časť, ovplyvníme aj všetky ostatné. A tak môžeme emócie ovplyvňovať cez prácu s telom, zmenou myslenia aj vedomými zmenami v správaní.

Pokračovanie článku.

Scroll to Top