Autorské publikácie

Som autorom a spoluautorom niekoľkých kníh. Všetky knihy sú prakticky orientované a vyhádzajú z mojej dlhoročnej lektorskej, facilitátorskej a spisovateľskej praxe. Niektoré sú ešte v distribúcii alebo ich je možné poľahky kúpiť na stránke Psychológia šťastia. Iné sú už dávno vypredané a niektoré je možné stiahnuť zdarma v pdf.


obalka Budem k vám úprimný

Budem k vám úprimný

Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej

Budem k vám úprimný..túto vetu zvyknú lekári používať vtedy, keď sa chystajú pacientovi oznámiť nepriaznivú správu. Zároveň však vystihuje hlavnú myšlienku tejto knihy, že ani ten najúprimnejší úmysel nestačí, ak ho nedokážeme vhodne a zrozumiteľne komunikovať.

Kniha je praktickým sprievodcom rozhovorov lekára s pacientmi s vážnymi diagnózami. Kniha je užitočným sprievodcom nielen pre lekárov, ale aj pre sestry, študentov medicíny a ostatný zdravotný personál, ktorý je v kontakte s pacientmi a ich príbuznými

Ak vediete rozhovory s pacientmi:

 • v ktorých im hovoríte závažné a rozrušujúce správy o ich zdraví
 • a potrebujete s nimi v krátkom čase prejsť dôležité informácie
 • a je podstatné, aby si informácie pamätali a riadili sa podľa vašich odporúčaní
 • a potrebujete vedieť citlivo zvládnuť ich silné emočné reakcie,

tak v tejto knihe nájdete odporúčania, ako na to.

Ak sa rodina pacienta:

 • sťažuje na vašu starostlivosť o pacienta,
 • chce, aby ste pred pacientom tajili jeho zdravotný stav,
 • tlačí vás do ďalších nepotrebných vyšetrení,
 • chce špecifickú liečbu či starostlivosť, ktorú nedokážete alebo nemôžete poskytnúť,

a chcete vedieť, ako takéto situácie dobre zvládať, tak táto kniha je pre vás.

Pacient hodnotí kvality svojho lekára vo veľkej miere práve cez jeho prístup k nemu. Ako laik nevie vyhodnotiť, či diagnóza, ktorú lekár stanovil, je správna, alebo liek, ktorý mu predpísal, je pre neho vhodný. Pamätá si však, či bol lekár milý, pozorný, dovolil mu pýtať sa a zaujímalo ho, ako sa cíti, alebo naopak. A to, ako sa pacient po rozhovore s lekárom cíti, je pre neho zásadný faktor pri vyhodnocovaní spokojnosti či nespokojnosti s kvalitou liečby. 

Kniha je určená pre všetkých lekárov, sestry a iný zdravotný personál, ale aj pre blízkych a príbuzných ťažko chorých pacientov.

Knihu Budem k vám úprimný si môžete kúpiť od autora tu.


facilitácia

FACILITACE

Jak vést skupinová setkání?

Facilitácia znamená uľahčovať skupinové diskusie tak, aby všetci zúčastnení rozumeli na čom sa podieľajú a kam diskusiou smerujú. Facilitátor je osoba, ktorá má na starosti prípravu a vedenie stretnutia a nastavenými pravidlami, vytvoreným procesom stretnutia a svojim podporujúcim správaním umožňuje všetkým zúčastneným byť na stretnutí plne zaangažovaní.

Kniha ponúka postupy a zručnosti potrebné k facilitácii rôznych typov stretnutí, porád, aj facilitatívnemu vedeniu ľudí (napr. koučing), a participatívnemu učeniu.

Kniha je vhodná pre manažérov, učiteľov, koučov, trénerov a psychológov.

Publikácia má 143 strán a jej súčasťou je aj výukové DVD s viac ako 50-minútovým inštruktážnym filmom o vedení skupinových stretnutí a ďalšie materiály, testy…

 • Chcete si vedieť pripraviť ciele a agendu na akékoľvek pracovné stretnutie?
 • Chcete si vedieť pripraviť ciele a agendu na akékoľvek pracovné stretnutie?
 • Potrebujete vedieť zvládnuť ľudí, ktorí sa na stretnutiach správajú rušivo?
 • Poznáte zoznam otázok, ktoré potrebujete mať zodpovedané, ak chcete byť dobre pripravení?
 • Čo sú kľúčové princípy facilitovaného, čiže všetkých zapájajúceho a interaktívneho štýlu vedenia stretnutia?
 • Čo sa očakáva od človeka, ktorý vedie pracovné stretnutie?
 • Ako facilitatívne princípy využívať pri vedení ľudí a pri učení druhých?

Kniha Facilitace bola vydaná AISIS v Českej republike, v roku 2008. Je v českom jazyku.

Knihu Facilitácia si môžete kúpiť tu od autora.


riešenie konfliktov

Riešenie konfliktov

Príručka pre pedagógov a pracovníkov s mládežou

Praktická príručka pre tých, ktorí chcú viac porozumieť konfliktom a neautoritatívnym spôsobom ich riešenia.

Časť knihy je venovaná aj mediácii a najmä postupom ako viesť tzv. peer mediáciu. Metodika slúži na výučbu rovesníckych mediátorov na základných a stredných školách.

Príručka obsahuje ľahko zrozumiteľnú teóriu, hry a cvičenia, ktoré môžete robiť so študentami.


podnikateľské vzdelávanie

Podnikateľské vzdelávanie – zbierka metodík vydaná v projekte Kvalitní v škole – úspešní v živote. Združenie podnikateľov Slovenska v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Nadáciou F. A. Hayeka zrealizovali národný projekt, spolufinancovaný Európskou úniou zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, pod názvom „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Jedným z produktov je 6 modulová zbierka metodík pre stredoškolských učiteľov. Časť Komunikačné a manažérske zručnosti, ktorej som autorom si môžete stiahnuť tu.


čítanka pre neziskové organizácie

Čítanka pre neziskové organizácie – kolektív autorov. Tematicky je orientovaná na organizačný rozvoj, rozvoj a budovanie tímu, strategické plánovanie, komunikáciu v organizácii a ďalšie témy pre každého, kto chce budovať a rozvíjať organizáciu. Stiahnite tu.


tréning hrou

Tréning hrou – kolektív autorov. Zbierka rolových hier, simulácií, inštrukcií k aktivitám na témy – vyjednávania, mediácie, právnych dilem, hodnôt, kooperatívneho plánovania a podobne. Stiahnite tu.