Lektori

Aleš Bednařík
Aleš Bednařík

ALEŠ BEDNAŘÍK

Tréner, facilitátor, psychológ a spisovateľ zameraný na rozvoj sociálnych, komunikačných, manažérskych a obchodníckych zručností. Senior tréner a konateľ firmy B-Form, s.r.o.

Venujem sa aj témam psychológie šťastia a negatívnemu vplyvu digitálnych technológií na psychické zdravie a vzťahy.

Vyštudoval som psychológiu na FFUK Bratislava a absolvoval dlhodobý psychoterapeutický tréning (Person Centered Approach, certifikovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou) a viacero ďalších tréningov v riešení konfliktov, mediácie, koučingu, NLP coach, lektorských, facilitačných a koučingových zručnostiach.

Mám viac ako 20-ročné skúsenosti s prácou s veľmi rôznorodými skupinami – od manažérov firiem, riadiacich pracovníkov neziskoviek, cez študentov, lekárov a pedagogických pracovníkov všetkých stupňov školstva, až po nákupcov a predajcov rôznych produktov, či špecialistov v IT alebo bankovníctve.

9 rokov som pracoval ako lektor v PDCS – Centrum prevencie a riešenia konfliktov, od roku 2004 na voľnej nohe.

Na tréningoch sa zameriavam najmä na rozvoj praktických zručností, simulovanie reálnych situácií a neformálnu atmosféru pri učení, ktorá umožňuje účastníkom efektívne učenie pre prax.

Publikujem texty, knihy, manuály, metodické príručky na rôzne tréningové témy – riešenie konfliktov, efektívne učenie, tréning a rozvoj kompetencií, facilitovanie, komunikačné zručnosti.

Viac o publikáciách tu.

dalibor bednařík
Dalibor Bednařík

DALIBOR BEDNAŘÍK

Už viac ako 15 rokov spolupracujem s významnými nadnárodnými a národnými spoločnosťami v SR a ČR.

Vyštudoval som psychológiu na FFUK Bratislava a absolvoval dlhodobý výcvik v psychológii orientovanej na procesy v osobnosti a vzťahoch (POP, certifikovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, POP inštitútom v Portlande (USA) a POP inštitútom v Zurichu (Švajčiarsko).

Som medzinárodne certifikovaný na prácu so systémom GARUDA HRD, a absolvent Leadership koučingu v systéme GARUDA. Absolvoval som medzinárodne certifikovaný výcvikový program Erickson College – The Art and Science of Coaching, výcvik NLP Coach 1-3, a výcvik Mentoring and supervising in coaching. Som certifikovaný užívateľ metodiky HOGAN.

V rokoch 1999 – 2004 som pôsobil ako senior konzultant v spoločnosti Corporate Consulting Group, kde som bol zameraný predovšetkým na prácu s nástrojmi GARUDA, používané na manažérske audity, definovanie rozvojových programov a individuálnej motivácii k rozvoju (one session intervention). Od roku 2004 pracujem ako nezávislý kouč a konzultant. Som konateľom spoločnosti double B, s.r.o. Posledných 5 rokov sa špecializujem predovšetkým na individuálny a skupinový koučing, a vedenie workshopov.

V súčasnosti som prezidentom International Coach Federation Slovak Chapter, členom Slovenskej asociácie koučov, členom Českej asociácie koučov a členom Slovenskej komory psychológov.

Ako kouč vychádzam z niekoľkých zdrojov. Zo školy tradičného čínskeho umenia Tai chi kung (štýl San Feng, Yang), z procesorientovanej psychológie, zdrojov NLP a Erikson College. Dôverujem potenciálu jednotlivca i skupín, a v bohatosť vlastných interných zdrojov, ktoré pomáhajú nájsť zmysel, spôsob i dosiahnuť výsledok.

Mária Bednaříková
Mária Bednaříková

MÁRIA BEDNAŘÍKOVÁ

Manažérka firmy B-Form, s.r.o.

Starám sa o plynulý chod firmy, administratívu a účtovníctvo.

Komunikujem s klientmi telefonicky alebo mailom. Starám sa, aby klienti dostali potrebné informácie alebo, aby sa ich otázky dostali k lektorom, čo najskôr.

Zabezpečujem, aby sa lektori a kouči mohli plne venovať klientom a zároveň, aby ich maily a telefonické dotazy boli zodpovedané včas.