Komunikačné školenia pre lekárov a zdravotné sestry

komunikačné školenia pre lekárov

Profesionálna komunikácia nie je iba módny trend. Je to nevyhnutnosť pre dobré zvládnutie procesu práce s pacientom a príbuznými od prvého stretnutia až po vyliečenie pacienta, či prechod na paliatívnu liečbu. Komunikácia lekára s pacientom ovplyvňuje nielen ako sa pacient dobre cíti, ale má vplyv aj na jeho spoluprácu a dokonca pozitívne ovplyvňuje uzdravovací proces, či subjektívne prežívanie bolesti.

Zbytočne sú lekár alebo sestra skvelí odborníci na medicínu, či ošetrovateľstvo, ak sa to v komunikácii s pacientom neprejaví. Zbytočne sú obetaví a starostliví, ak to pacient v interakcii s nimi nepocíti. Prejavy rešpektu a láskavosti nie s niečím navyše, ale nevyhnutná a prirodzená súčasť starostlivosti.

Sme sociálne bytosti. Sme tisíce rokov evolúciou nastavovaní na sociálne správanie a sociálnu citlivosť. Ak sa ignoruje tento fakt, tak ignorujeme to, na čo pacienti a príbuzní reagujú najcitlivejšie – na ľudský prístup.

Výskumy ukazujú, že z kvalitného ľudského kontaktu profitujú nielen pacienti a príbuzní, ale aj všetok zdravotnícky personál – zvyšuje sa pozitívne prežívanie v práci, zmysluplnosť a spokojnosť z práce.

Dôvody prečo školiť personál v komunikácii:

 1. Počet podaní na Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) rastie. Za posledných 10 rokov existencie úradu je počet podaní od 1.300-2.000 ročne. V roku 2015 ich bolo 2.181. Uznaných za opodstatnené bolo priemerne 20% (v roku 2015 iba 6%). Za 10 rokov bolo udelených pokút za vyše 2 milióny euro. (zdroj ÚDZS)
 2. Zvyšuje sa počet vyhrážok sťažnosťami aj reálnych sťažností pacientov v nemocniciach, ambulanciách, na verejnosti aj v médiách. (podľa skúseností lekárov a sestier z celého Slovenska)
 3. Nároky pacientov a príbuzných na úroveň zdravotnej starostlivosti rastú, podobne aj ich právne a občianske vedomie. Zvyšuje sa ich informovanosť (často skreslená internetom).
 4. Správanie pacientov a najmä príbuzných je viac asertívne až agresívne voči medicínskemu personálu v porovnaní s minulosťou. Nie je to nevyhnutne negatívny jav (najmä korektná asertivita), ale personál často nie je pripravený konštruktívne reagovať na priamejší nátlak.
 5. Rastie únava zo stresu a preťaženia zdravotného personálu a zrýchľuje a prehlbuje sa vyhorenie lekárov a sestier.
 6. Zvyšujú sa nároky zamestnávateľov na zdravotníkov, posilňuje sa na pacienta (klienta) orientovaný prístup.

Pacienti a príbuzní nevedia posúdiť lekárovu odbornosť.

Vedia však posúdiť ako sa k nim lekár a sestra správajú.

Na základe dobrých alebo zlých dojmov z rozhovorov si utvárajú aj názory na zdravotnú starostlivosť, odbornosť či dobrú vôľu personálu postarať sa kvalitne o pacientov.

Komunikácia lekárov, sestier, ostatného zdravotného personálu aj manažmentu nemocnice má zásadný vplyv na predchádzajúcich 6 bodov. Nedostatok komunikačných zručností sťažuje už aj tak dosť náročnú prácu zdravotníkov.

Komunikačné školenia pre lekárov a sestry

Komunikačné školenia sú prakticky orientované. Pracuje sa s reálnymi kazuistikami. Spája sa teória a vedecky overené poznatky s praktickými postupmi a zručnosťami pre každodennú prax. Využívame vyše 10 rokov práce so stovkami lekárov a sestier z rôznych oddelení, nemocníc aj ambulancií. Využívame vyše 20 rokov lektorskej, trénerskej a facilitačnej skúsenosti s tisíckami profesionálov v iných oblastiach, kde na komunikácii mimoriadne záleží.

Profesionálna a ľudská komunikácia lekárov a sestier:

 1. zníži počet podaní na ÚDZS – aj preto ich je dnes toľko neopodstatnených,
 2. zníži počet a intenzitu vyhrážok a sťažností – sú obvykle dôsledkom nedostatočnej alebo nevhodnej komunikácie, nekonštruktívne riešených napätí a konfliktov personálu s príbuznými,
 3. pomáha konštruktívnejšie zvládať asertivitu a agresivitu pacientov a príbuzných,
 4. znižuje stres z komunikácie, a dodáva väčší zmysel z dobre vykonanej práce, šetrí čas strávený spormi, prináša viac pozitívnych vzťahov a tak spomaľuje vyhorenie zdravotného personálu,
 5. prináša do oddelení nemocníc a ambulancií ozajstný na pacienta orientovaný prístup.
obalka Budem k vám úprimný

Komunikačné zručnosti prinášajú lekárom a sestrám rovnako veľa profitu ako pacientom a príbuzným.

Školenia vedie skúsený psychológ Aleš Bednařík, autor knihy Budem k vám úprimný, ktorá je komunikačným manuálom už pre stovky lekárov na Slovensku.


V prípade záujmu o školenia, či otázky nám píšte cez formulár.