O nás Naše poslanie

Využívame viac ako 20 ročné skúsenosti našich lektorov pri tréningových, facilitačných a koučingových službách.
Máme
skúsenosti s prácou s ľuďmi z firemného prostredia, neziskového sektoru aj štátnych organizácií.

Rozvíjame, skvalitňujeme a profesionalizujeme komunikačné zručnosti a prístup. Všade, kde potrebujete jednať s inými ľuďmi, profesionálne aj ľudsky. Riadiť ich, predať služby alebo produkt, vyjednávať, učiť, presviedčať alebo zvládať emocionálne náročné komunikačné situácie.

Našimi vďačnými klientmi sú profesionáli, ktorých poslanie je prepojené s efektívnym a intenzívnym kontaktom s druhými ľuďmi sú – manažéri, obchodníci, učitelia, lekári, ľudia poskytujúci služby od bánk po školy, od výroby po medicínu.

Našimi službami podporujeme:

 • ĽAHŠIE dosahovanie pracovných cieľov,
 • LEPŠIE vzťahy aj výkony,
 • RADOSTNEJŠIE a ZMYSLUPLNEJŠIE prežívanie práce,
 • ÚSPEŠNEJŠIE jednanie v tímoch aj s klientmi. 

Aby vaši ľudia boli vo forme.

Naše poslanie – aby vaši ľudia boli vo forme.

To sa darí vtedy:

 • Keď vnímajú zmysel svojej práce, sú v psychickej aj fyzickej kondícii.
 • Keď majú zručnosti zvládať štandardné aj záťažové situácie vznikajúce pri jednaní s ľuďmi.
 • Keď im práca prináša uspokojenie a radosť rovnako ako ich klientom, s ktorými sú v každodennom kontakte.

Naše školenia, tréningy, workshopy a teambuildingy spájajú tréning komunikačných techník s rozvojom ľudského prístupu v komunikácii. Spájajú učenie s prehlbovaním dôležitého uvedomenia – že kvalitná ľudská komunikácia prináša do práce, vzťahov a života radosť a zmysluplnosť.

NÁŠ PRÍSTUP

Učenie a profesionálny rozvoj je zábavná a príjemná činnosť, preto naše služby poskytujeme tak, aby sme spojili užitočné s príjemným, zábavu s učením, rast s nadšením.

Všetky aktivity realizujeme podľa potrieb zadávateľov a účastníkov. Vieme sa flexibilne prispôsobovať a zároveň sa držať cieľa aj dohodnutej témy. Používame široké spektrum metód, ktoré robia učenie zaujímavým a efektívnym.

Diskusie, nácvik zručností, individuálne či skupinové koučovanie, videotréning, nácvikové hry, simulácie, hranie rolí, tímové súťaživé a spolupracujúce aktivity in-door alebo out-door.

Pracujeme interaktívne.
Riadime učenie tak, aby hlavnú aktivitu vykonávali učiaci sa – vtedy je učenie zaujímavé, spojené s praxou a realitou učiacich sa. Teória má zmysel, ak je jasne prepojiteľná s aktuálnou alebo budúcou praxou učiacich sa.

Sme zároveň profesionáli (vlastným tréningom, celoživotným vzdelávaním sa a praxou) a zároveň neformálni. Táto kombinácia umožňuje učiacim sa otvoriť sa učeniu a v bezpečnej atmosfére pracovať na svojich silných stránkach a získať podporu vo svojich silných stránkach.

POSKYTUJEME

 • Tréningy – sociálnych, manažérskych, obchodníckych a lektorských kompetencií.
 • Akadémie – systém tréningových modulov pre dlhodobejšie vzdelávanie pracovníkov.
 • Teambuildingy – outdoorové kurzy pre tímy.
 • Koučingy – individuálne rozvojové programy pre manažérov a obchodníkov.
 • Facilitáciu a moderovanie workshopov, porád, stretnutí, a učenia skupín.
 • 360° spätnú väzbu, ktorou nadriadení, podriadení a spolupracovníci poskytnú svojmu kolegovi on-line spätnú väzbu prostredníctvom štruktúrovaného dotazníka a on si na základe výstupov môže počas konzultácie vytvoriť špecifický rozvojový plán v manažérskych zručnostiach.